Folkehelseinstituttet i Bergen

Utsmykking på  8 møterom. En fornying av lyddempende plater.