"Exotic Birds and Fruit"

Skulptør Helge Bakka

Viser utstillingen "Exotic Birds and Fruit"

på Egeberg Atelier&galleri

lørdag 31. okotober og søndag 1. november

Tid: 12.00 - 15.00

Velkommen!