Samtaler

Samtaler vi har eller skulle hatt. Samtaler i vårt eget hode.