UiB_SV bygget

biblioteket Egeberg (5 of 12)

I samabeid med skulptør Helge Bakka