Sjøboden i Son

P8098114


Reisefugl    © Ingri Egeberg 2017