Alle disse

Alle disse

maleri 20x20cm

Alle disse menneskene og jeg kjenner ikke en av dem. 

  © Ingri Egeberg 2017