Open me carefully

Open me carefully

serigrafi  arkstørrelse:  50x70cm   pris:6.000,-   trykket i ett eksemplar

  © Ingri Egeberg 2017