CV

Oslo/Bergen/Hedmark

 

Medlem av Norske Billedkunstnere, Tegnerforbundet, Norske Grafikere, Norske Barne-og ungdomsbokforfattere,VN&E, E&B

Representert i Nasjonalgalleriet, Stortinget, Bergen Billedgalleri, Haugesund Billedgalleri, Lillehammer Kunstmuseum, Ciurlionis Museum of Modern Art mm


Separatutstillinger 

bl.a. Bergen Kunsthall, Haugesund Kunstforening, Trondheim Kunstforening, Norske grafikere, Tegnerforbundet

2007: Galleri Allmenningen, Galleri G Guddal,

2008: Kunstgalleriet, Vandregalleriet, Galleri Voss, Nils Aas Kunstverksted, SG

2010: Vedholmen  Galleri  Zink, Galleri Skåtøy, Galleri KS, Galleri Oksen

2011: Galleri Allmenningen, Kunstgalleriet

2012: Galleri Giga, Vedholmen, Galleri Soon

2013: Galleri Walaker300, Galleri Oro, Banksmia/Voss

2014  Galleri Allmenningen, Galleri Soon V&E

2015 Galleri Dobag, Galleri Hagalid, Surnadal Kunstforening

2016: Norske grafikere     Galleri Finborud på Voss     Kunstgalleriet i Stavanger      Galleri Vedholmen     

Kunsthuset Wendelboe i Bergen


Deltatt kollektivutstillinger: Høstutstillingen, Norske Bilder, Hedemarksutstillingen, Vestlandsutstillinga, Rett Vest mm


Kunstnerisk bidrag i både private og offentlige bygg

BOB, Galleriet, RBUPH, Zupperia

2005: Høyskolen i Sogn- og Fjordane,

2006/2007: Stord Sjukeheim

2008: SV bygget/ UiB

2008/2009: Statoil

2010: NAV, Statoil

2011: Vardafjell Skole, Valkendorfsgate 6 / Bergen

2012: Kyrre

2013: Mofa/UiB, Revmatologen/Haukeland, TK Vest, BUP Sentrum, Aakenes Sævig, Kyrre

2014: BUP sentrum, Kyrre, Colonialen, Inside, Deep Sea Mooring

2015: NKS Olaviken alderpsylistriske sykehus, Introduksjonsenteret for flykninger, Sjøboden i Son, BUP sentrum

2016: Folkehelseinstituttet i Bergen


35 Bøker

2 Tegnefilmer 

 INGRI EGEBERG

909 22 419

ingriegeberg.no

til@ingriegeberg.no

Parkveien 4a, 5007 Bergen

Atelier: Bredalsmarken 15/O.J.Brochsgt. 10, Bergen

post: Parkveien 4a, 5007 Bergen


    © Ingri Egeberg 2017