Vi som elsker hester

Vi som elsker hester

VI SOM ELSKER HESTER

Jeg kjente en hest i Amerika. Jeg var liten og den var enorm. Den bestemte hvor vi skulle gå:  Forbi stallen og hønene og opp til blåbærbuskene som var så store at jeg kunne plukke blåbær direkte fra hesteryggen.

maleri_olje   70 x 100 cm  pris: 26.000,-


  © Ingri Egeberg 2017