Vi som elsker hester

Vi som elsker hester

maleri_olje  70 x 100 cm  pris: 20.000,.

  © Ingri Egeberg 2017