Nattjazz

Previous
Nattjazz

NATTJAZZ

Jeg tegner mye på konserter, liker å stå litt bak på siden av lokalet og ha oversikten. Det tar tid å komme inn i musikken og personligheten til  

musikerne, etterhvert blir jeg  sinna fordi tegningene er så dårlige. Reaksjonen er effektiv og de siste tegningene blir som oftest bra. Noen ganger klaffer det med en gang, 

musikken renner inn og bildene renner ut. Konsert med Bergen Big Band for noen år siden var sånn, og tegningene inspirerer stadig til nye bilder.

maleri_akryl  160 x 80 cm pris: 51.000,-

  © Ingri Egeberg 2017