Inn, så ut

Inn, så ut

INN, SÅ UT

Fikk en idé. En riktig god idé. Den fór inn, så ut. Har ikke sett den siden.

Maleri_olje  80 x 80 cm  pris: 25.000,-

  © Ingri Egeberg 2017