I transitt

IMG_2197

maleri_akryl  80 x 120 cm 

  © Ingri Egeberg 2017