Vi kan stillhet

At last

maleri_olje   120 x 80 cm